Smrštitelné sáčky pro vakuové balení

  1. Smrštitelné sáčky pro balení uzenin, mas, uzených mas, sýrů, dekorovaných výrobků a mas s kostí

  2. Smrštitelné sáčky pro tepelné opracování výrobků

  3. Smrštitelné sáčky pro zrání sýrů nízko i vysokorespirujících