Umělá střeva

1. Fibrousová střeva

1.1 Fibrousová střeva propustná pro vodní páru a kouř - na trvanlivé salámy tepelně opracované i neopracované, na tepelně opracované zauzené i nezauzené masné výrobky

1.2 Fibrousová střeva s nánosem tekutého kouře, karamelu apod.

2. Celulózová střeva - propustná pro vodní páru a kouř

2.1 Párková

2.2 Na čajovky a tepelně opracované zauzené výrobky

3. Plastová střeva

3.1 Vícevrstvá, oboustranně orientovaná, nepropustná: na tepelně opracované masné výrobky

3.2 Plastová střeva na vařené šunky a výrobky do forem

3.3 Vícevrstvá plastová střeva propustná pro kouř: na čajovky a tepelně opracované zauzené výrobky

4. Kolagenní střeva

4.1 Jedlá - párková

4.2 Nejedlá - na tepelně opracované zauzené i nezauzené masné výrobky, tepelně opracované i neopracované trvanlivé salámy